Титмийн зар

Mon

Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк ОНӨТҮГ-ны Хүний нөөцийн бодлого нь хүн бүрт ижил тэгш эрх олгодог

I үе шат Ажилд орох хүсэлт гаргах
Та манай байгууллагын …………….. холбоосоор анкет бөглөж, эсвэл байгууллагад ирж анкет бөглөнө
II үе шат Анхан шатны ярилцлага хийх
Тухайн ажлын байранд тавигдах шаардлагын дагуу анкетын шалгаруулалтанд тэнцсэн ажил горилогчийг ярилцлаганд урина.
III үе Ур чадварын үнэлгээ хийх
IQ тест болон мэргэжлийн ур чадварын шалгалт авна.
IV үе шат Дэлгэрэнгүй ярилцлага хийх
Харъяалагдах алба, хэлтэсийн удирдах түвшний албан тушаалтан, байгууллагын даргатай ярилцлага хийнэ
V үе шат Ажилд авах
Сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн ажил горилогчид ажлын санал хүргүүлнэ.

Сэтгэгдэл бичих