Титмийн зар

Mon

Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк ОНӨТҮГ-ны Хүний нөөцийн бодлого нь хүн бүрт ижил тэгш эрх олгодог

Ажилд орохыг хүсэгчдээс дараах материалыг бүрдүүлж авна. Үүнд: • Анкет / Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөх, онлайн хэлбэрээр/ • 3 % зураг / сүүлийн 3 сарын байдлаар / • Диплом, мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар • Иргэний үнэмлэхний хуулбар • Өмнөх ажил олгогчийн тодорхойлолт • Бусад баримт бичиг / шаардлагатай тохиолдолд / • Ажил орохыг хүссэн өргөдөл Жич: Ажилд орохыг хүсэгч нь тухайн ажлын байранд тавигдсан шаардлагуудыг бүрэн хангасан байх ёстой.

ДУЛААНЫ ИНЖЕНЕРИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАНД УРЬЖ БАЙНА.