Титмийн зар

Mon

Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк ОНӨТҮГ-ны Хүний нөөцийн бодлого нь хүн бүрт ижил тэгш эрх олгодог

Та бүхнийг паркийн бүтээн байгуулалтын ажлын дараах төслүүдэд хөрөнгө оруулж хамтран ажиллахыг урьж байна.

Ажилд орохыг хүсэгчдээс дараах материалыг бүрдүүлж авна. Үүнд: • Анкет / Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөх, онлайн хэлбэрээр/ • 3 % зураг / сүүлийн 3 сарын байдлаар / • Диплом, мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар • Иргэний үнэмлэхний хуулбар • Өмнөх ажил олгогчийн тодорхойлолт • Бусад баримт бичиг / шаардлагатай тохиолдолд / • Ажил орохыг хүссэн өргөдөл Жич: Ажилд орохыг хүсэгч нь тухайн ажлын байранд тавигдсан шаардлагуудыг бүрэн хангасан байх ёстой.

ДУЛААНЫ ИНЖЕНЕРИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАНД УРЬЖ БАЙНА.