(+976) 7010-0711

Дэлхийн банкны төслийн багийнхантай цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал солилцлоо

Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны А/189 тоот захирамжаар “Улаанбаатар хотын өрсөлдөх чадвар, нөхөн сэргээлтийг дэмжих төсөл”-ийн баримт бичиг боловсруулах ажлын хэсгийн хүрээнд “Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө”, “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө” боловсруулах дэд ажлын хэсгүүд байгууллагдан ажиллаж байгаа билээ.
Тус дэд ажлын хэсгүүдийн ээлжит уулзалтыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд “Эмээлт эко аж үйлдвэрийн парк” НӨААТҮГ-ын захирал Б.Мягмар болон холбогдох мэргэжилтнүүдийн хамтаар Дэлхийн банкны Монгол зөвлөхүүд болон НЗДТГ-ын мэргэжилтэн нартай уулзалт зохион байгуулж ажлын хэсгүүдээр хэлэлцүүлэх асуудлууд болон талууд цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийн талаар санал солилцож ажиллалаа.
Мөн Эмээлт эко аж үйлдвэрийн паркийн эзэмшил газар 518,3га болж, үйл ажиллагааны цар хүрээ нэмэгдэж буйтай холбогдуулан ТЭЗҮ, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголыг “Хот төлөвлөлт, судалгааны институд” НӨААТҮГ хийж гүйцэтгэж байгааг дурдаад:

  •  Дэлхийн банкнаас хэрэгжүүлэх төслийн нэр, томъёоны талаар дахин авч хэлэлцэх, эко паркийн ерөнхий төлөвлөлттэй уялдуулах, төлөвлөх;
  •  Хан-Уул дүүргийн 20-р хорооны арьс ширний үйлдвэрүүдийг эко паркруу нүүлгэн шилжүүлэх стратеги төлөвлөгөө боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, үлдэж буй газрын дахин төлөвлөлтийн талаар санал боловсруулах чиглэлээр хамтран ажиллах талаар саналуудыг хүргүүлж ажиллалаа.

Үйлдвэрлэл, технологийн алба

2022.01.27

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn