(+976) 7010-0711

Дэлхийн банктай ээлжит уулзалт хийлээ

Дэлхийн банкны санхүүжилтээр “Эмээлт эко аж үйлдвэрийн паркийн нийгмийн болон байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ, орлогод нийцсэн ажилчдын орон сууцны судалгаа хийгдэж байна. Мөн дэлхийн банкны хүсэлтийн дагуу Даян дэлхийн дэд бүтцийн сан (GIF) эко паркийн ТЭЗҮ-г шинэчлэн боловсруулахаар болсон бөгөөд зөвлөхөөр Олон улсын санхүүгийн корпорац (IFC) ажиллана. Үйлдвэрлэл, технологийн алба 2022.09.14

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn