(+976) 7010-0711

“Бизнес инкубатор,үйлдвэр сургалтын төв”-ийн барилгын ажлын асуудлаар Зураг төсөл, барилга угсралтын “ Моншрифт” ХХК-тай хамтран ажиллана.

Эко паркийн захирал Б. Мягмар болон холбогдох инженер техникийн ажилчид Зураг төсөл, барилга угсралтын “Моншрифт” ХХК-ны захирал Ц.Болд нар хамтран уулзалт зохион байгууллаа.
Эко паркийн “Бизнес инкубатор,үйлдвэр сургалтын төв”-ийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэхэд шаардлагатай барилгын зураг, төсвийн ажлыг хийж гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдээ мэдээллийг солилцон цаашид хамтран ажиллах, бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх талаар харилцан санал нэгдэж зөвшилцлөө.

ИТА 2022.08.19

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn