(+976) 7010-0711

2022 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН АЛБАН БИЧИГ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТУХАЙ МЭДЭЭ

Байгууллагын eDOC системд нийт 125 албан бичиг ирсэнээс хариугүй ирсэн 78,  хариутай ирсэн 47 албан бичиг байна. Нийт бичгийн 124 нь шийдвэрлэсэн бол  1 албан бичиг судлагдаж байна.

eDOC явсан бичиг системээр хагас жилийн байдлаар нийт 139 албан бичиг явуулсанаас, хариугүй бичиг 112 , хариутай бичиг 27-г албан хаагчид явуулсан байна.

Байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд хандаж ирсэн өргөдөл, хүсэлтийг Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын “UB ERP” системд 14 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг бүртгэн хүлээн авч, холбогдох хэлтэст шилжүүлэн шийдвэрлэсэн.

Хүний нөөцийн алба

2022.07.28

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn