(+976) 7010-0711

АЖИЛЧДЫН ОРОН СУУЦНЫ ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ҮНЭЛГЭЭ, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН СУДАЛГАА ХИЙГДЭНЭ

Дэлхийн банкны ажилчдын орон сууцны хэрэгцээ ба төлөвлөлтийн судалгааны баг “Эмээлт эко аж үйлдвэрийн парк” НӨААТҮГ, арьс ширний холбооны төлөөлөлтэй эхний шатны танилцуулга уулзалт хийлээ.
Уулзалтаар ажлын төлөвлөгөө, үндэслэл , судалгааны аргазүй, хэрэгцээ шаардлага зэргийг танилцуулан, оролцогч нарын саналыг судалгаандаа авч хэрэгжүүлж ажиллахаар боллоо
Маркетингийн алба
2022.07.06.

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn