(+976) 7010-0711

Эмээлт эко аж үйлдвэрийн паркийн ТЭЗҮ-ийг шинэчлэн боловсруулах ажлын хүрээнд Дэлхийн банк (WB), Даян дэлхийн дэд бүтцийн нийгэмлэг (GIF), Олон улсын санхүүгийн корпорац (IFC)-тай цахим уулзалт хийлээ

Эмээлт эко аж үйлдвэрийн паркийн Техник эдийн засгийн үндэслэлийг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн гаргасан хүсэлтээр Даян дэлхийн дэд бүтцийн нийгэмлэгийн дэмжлэгтэйгээр шинэчлэн боловсруулах бөгөөд эко паркийн шинээр боловсруулагдах ТЭЗҮ-нд Олон улсын санхүүгийн корпорац зөвлөхөөр ажиллах боломжтойг дурьдлаа. Тодруулбал Эко паркийг Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тохиромжтой хувилбараар хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэн хамтран ажиллах юм.
Маркетингийн алба
2022.06.30

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn