(+976) 7711-0711

Эмээлт паркийн 6/04 КВ ХТП-ны ажил 90%-тай явагдаж байна

Одоогоор агаарын шугам,тоног төхөөрөөмж бүрэн угсрагдаж хүчдэл авахад 90%-тай байна.

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

© 2021 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn