(+976) 7010-0711

Хот төлөвлөлт, судалгааны институтын удирдлагууд, холбогдох мэргэжилтнүүдтэй уулзлаа.

Хот төлөвлөлт, судалгааны институтын удирдлагууд, холбогдох мэргэжилтнүүдтэй уулзлаа
Газрын дарга Б.Мягмар, Төсөл хэрэгжүүлэх хэлтсийн хамт Хот төлөвлөлт, судалгааны институтын удирдлагуудтай уулзаж “Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө-2040”, “Аргалант-Эмээлт” дагуул хотын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, паркад шаардлагатай зураг, төсөвтэй холбоотой асуудлаар санал солилцож, зарим саналуудыг тавьж улмаар албан хүсэлтээ илгээхээр боллоо.
Мөн цаашдын чиглэлээ ярилцаж, мэргэжил арга зүйн дэмжлэг авч, хамтран ажиллахаар боллоо.
Эх сурвалж:ЭХҮҮТП
2022,03,02

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn