(+976) 7010-0711

Монголын Арьс Ширний Үйлдвэрлэлийн холбооны гишүүн байгууллагууд, Үйлдвэрүүдийн удирдлагуудтай уулзаж, “ЭХҮҮТП”-аас хийгдэж байгаа өнөөгийн үйл ажиллагаа, нүүлгэн шилжүүлэлтийн талаар харилцан санал солилцлоо.

Төсөл хэрэгжүүлэх хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Батболд, Д.Энхжаргал нар “Болд Инженеринг” ХХК-ийн захирал Б.Жамбалдоржтой уулзаж түр худаг гаргуулах талаар ярилцаж зах зээлийн үнэлгээ болон урьдчилсан өртөгийн талаар мэдээлэл авч ажиллалаа.
Монголын Арьс Ширний Үйлдвэрлэлийн холбооны гишүүн байгууллагууд, Үйлдвэрүүдийн удирдлагуудтай уулзаж, “ЭХҮҮТП”-аас хийгдэж байгаа өнөөгийн үйл ажиллагаа, нүүлгэн шилжүүлэлтийн талаар харилцан санал солилцлоо.
Эх сурвалж: ЭХҮҮТП
2022.03.04

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn