(+976) 7010-0711

ГЕОДЕЗИ УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАЛАА

“Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк” орон нутгийн өмчит төсөвт үйлдвэрийн газрын дарга Б.Мягмар, албан хаагч, мэргэжилтэн нар тус паркийн цогцолбор баригдах газрын үерийн байгууламжийн төлөвлөлтийн талаар “Геодези усны барилга байгууламжийн газар”-ОНӨААТҮГ-ын инженер мэргэжилтнүүдэд төслийн талбайг танилцуулж, цаашид мэргэжлийн байгууллагын хувьд мэдээлэл солилцож хамтран ажиллахаар боллоо.

Эх сурвалж: ЭХҮҮТП-Төсөл хэрэгжүүлэх хэлтэс , Захиргаа, санхүү төлөвлөлтийн хэлтэс
2022.03.01

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn