(+976) 7010-0711

“ХОТЫН СОЁЛ” АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

Монгол Улсын төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.6.3, Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 1.2 дахь заалтуудыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Хотын соёл” аяныг “Соёлтой БолГоё” уриатайгаар 2021 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн хооронд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу “Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк” орон нутгийн өмчит төсөвт үйлдвэрийн газрын хамт олон аянд нэгдэж байна.

Эх сурвалж:https://erp.ulaanbaatar.mn/

2021 оны 08 дугаар сарын 11

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn