(+976) 7711-0711

ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР АЖЛЫН БАЙРАНД ЗАРЛАСАН АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН

ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР АЖЛЫН БАЙРАНД ЗАРЛАСАН АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ   ЯВУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Улаанбаатар хот                                                                                                                         2015 оны  6 дугаар сарын 11
Зарлагдсан ажлын байр :
1. Цахилгааны инженер
Зарыг хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгслэлээр 2015 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 21 хоног тасралтгүй явууллаа.
ҮҮНД :

Сонин: Нийслэл таймс

Мэдээллийн сайт:

  • Biznetwork
  • mn
  • mn

Хөдөлмөрийн бирж

  • Алтан боломж ХХК
  • Оста ХХК

Зарын дагуу
2. Цахилгааны инженер ажлын байранд- 26  иргэн санал ирүүлсэн байна.

Сонгон шалгаруулалтыг 3-н үе шаттайгаар явуулав.

  • Анхны ярилцлагад урих –Хүний нөөцийн менежер, Төслийн багийн ахлагч, барилга байгууламжийн инженер
  • Дунд шатны ярилцлага –Албаны дарга
  • Дээд шатны ярилцлга – Байгууллагын дарга

Шалгаруулалтанд 26 иргэдээс 3 хүн тэнцсэн бөгөөд байгууллагын удирдлагын багийн хуралд оролцуулж шийдвэрлэхээр болсон.

Байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлын шийдвэр гарч цахилгааны инженер ажилд авсан.

 

© 2021 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn