(+976) 7711-0711

ХЭМНЭЛТТЭЙ ХЭРЭГЛЭЭНД НЭГДЭЕ.

Эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагууд цахилгаан тасрах үед ажиллах нэмэлт эх үүсгүүртэй байдаг боловч энэ нь тодорхой нөөц, ажиллах хязгаартай байдаг тул эрчим хүчний гэнэтийн доголдлыг удаан дааж чадахгүй.
Тэгвэл Эрчим хүчний салбарын хэвийн найдвартай ажиллагаанаас эрүүл мэнд, эмнэлгийн байгууллагын тасралтгүй хэвийн ажиллагаа шууд шалтгаалдаг гэж үзэж болох юм.
Иймд иргэн та нийт ард иргэдийн амь нас, эрүүл мэндийг батлан дааж байдаг эрүүл мэнд, Эрчим хүчний салбарын хэвийн ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангахад дэмжиж та дараах алхмуудыг авч хэрэгжүүлнэ үү.
– Эрчим хүчээ хэмнэх, ухаалаг хэмнэлтийг амьдралдаа дадал болгох
– Эрчим хүчний үнэ цэнийг ойлгох, бусдад зөв ойлголтыг түгээх

© 2021 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn