(+976) 7711-0711

ЭХҮҮТП-2020/006-09 ДУГААРТАЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ ГҮЙЦЭТГЭГЧЭЭР ДИ ДИ ЭЙ ЖИ ХХК ШАЛГАРЛАА.

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Эрх шилжүүлэх тухай” А/762 дугаар захирамжийн дагуу “Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн паркийн төслийн магадлан шинжилгээ, байгаль орчны үнэлгээ” боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний ЭХҮҮТП-2020/006-09 дугаартай худалдан авах ажиллагаа амжилттай зохион байгуулагдаж гүйцэтгэгчээр Ди Ди Эй Жи ХХК шалгаран Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газартай гэрээ байгуулснаар ажил эхэллээ.

Эх сурвалж: ЭХҮҮТП

2020.07.20

© 2021 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn