(+976) 7711-0711

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын алба, хэлтсийн дарга нарын анхааралд:

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын алба, хэлтсийн дарга нарын анхааралд: Дэлхий дахинд шинэ коронавирусийн халдвар эрчимтэй тархаж, Монгол Улс нь эрсдэл өндөртэй оронд тооцогдож байгаа. Үүнтэй холбогдон Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 01 сарын 26 өдрийн 30-р тогтоол, Нийслэлийн онцгой комиссын 2020 оны 01 сарын 25 өдрийн 01 дүгээр тушаал 02 дугаар хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 01 сарын 27 өдрийн А/108, А/166, А174 дүгээр захирамжууд гарсан билээ. Иймд өдөр тутмын бэлэн байдлыг хангаж яаралтай тохиолдолд шуурхай арга хэмжээг авч ажиллана уу.

Засгийн_газрын_2020_оны_30_дугаар

Эх сурвалж:

UB ERP:  ННЗБ-УУДЫН ДОТООД УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ

© 2021 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn