(+976) 7711-0711

Нийслэлийн Нутгийн Захиргааны Байгууллагуудын “ UB ERP “ дотоод удирдлагын системийн сургалтанд хамрагдлаа.

Нийслэлийн мэдэээлэл технологийн газраас зохион байгуулсан Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын “UB ERP” дотоод удирдлагын системийн “Сургагч багш бэлтгэх “ сургалтанд  ЭХҮҮТП-ийн архивийн эрхлэгч Т. Нямчимэг, Ахлах инженер Ц.Батдэлгэр нар хамрагдаж сертификат авлаа. Тус сургалтанд: Хүний нөөцийн удирдлагын модуль, ажлын хэсэг, хурал , үүрэг даалгаврын модуль, Үндсэн хөрөнгө бүртгэлийн модуль,  Олон нийтийн харилцааны модуль  ,  Цаг бүртгэлийн модуль,  Өргөдөл гомдлын модуль , Мэдэгдлийн системийн модуль  , Үйл явдлын модуль зэрэг цогц системийн талаар тусгасан бөгөөд энэхүү сургалтын зорилго нь мэдээллийн технологийн оновчтой шийдлийг ашиглан төрийн байгууллагуудын уламжлалт цаасан суурьт үйл ажиллагаанд дижитал шилжилт хийх замаар ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэн , байгууллага , нэгжүүдийн уялдаа холбоо , мэдээллийн урсгалыг сайжруулж , нэгдсэн удирдлагаар хангах явдал юм.

 

© 2021 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn