(+976) 7711-0711

Паркийн инженерийн шугам сүлжээний зураг төслүүдийг хүлээн авлаа.

Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл технологийн паркийн 2018 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/32 дугаар тушаалаар Ахлах инженер, цахилгааны инженер, барилгын инженер, ус хангамж ариутгах татуургын инженер нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулагдаж захиалагчийн хяналт тавьж ажилласан Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын зураг төслийн хэлтэсээс Паркийн инженерийн шугам сүлжээний зураг төслүүд болох Гадна цахилгаан хангамж, Дулаан хангамж, Хонгилын байгууламж, Холбоо дохиолол, Ариутгах татуурга, цэвэр усны шугам зэрэг иж бүрэн зураг төслүүдийг 2018 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдөр акт үйлдэн хүлээн авлаа.

 

© 2021 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn