(+976) 7711-0711

Хөрөнгө оруулалтын санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

“Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк” орон нутгийн өмчит төсөвт үйлдвэрийн газар болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын “Си Вай Си Кэй” ХХК-н хооронд 2018 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

Энэхүү  санамж бичгийн зорилго нь талууд Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн паркийн бүтээн байгуулалтын хөрөнгө оруулалтад хамтран ажиллах талаар санал нэгдсэн бөгөөд цаашид шаардлагатай мэдээ мэдээллийг харилцан солилцох, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээрх хамтын ажиллагаагаа бодит түвшинд хүргэж ажиллахад чиглэж байна.

© 2021 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn