(+976) 7711-0711

Эмээлт паркийн 2017 онд гүйцэтгэж буй гэрээт ажлын явц 03 дугаар сарын 24-ны өдрийн байдлаар

Д/д
Ажлын нэр
Гүйцэтгэгч компани
Ажлын явц
1.
Салбар инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл
Элста ХХК, Мөнхконсалтинг ХХК
Зураг төслийн гүйцэтгэлийн ажил дууссан ба Ариутгах татуургын шугам, цахилгааны шугам сүлжээний ажлын зургийг зөвшилцөөд байна.
2.
Паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний ажлын зураг төсөл
“Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн” ХХК
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээр батламжлуулхаар хүргүүлсэн байна.
3.
Авто замын ажлын зураг төсөл
“Ай Ай Ти Эс” ХХК
Зургийн гүйцэтгэлийн ажил дуусч Магадлалын ерөнхий дүгнэлт гаргуулхаар Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлсэн байна.
4.
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ.
“Тод Хангал” ХХК
Гүйцэтгэлийн ажил дуусч  зөвшилцөх ажил хийгдэж байна.

© 2021 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn