(+976) 7711-0711

Эмээлт хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл технологийн парк, шинэ суурьшлын бүсийн үер усны байгууламжийн ажлын зураг төслийг архивт хүлээн авсан акт

10-%d1%81%d0%b0%d1%80%d1%8b%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d1%8b%d0%bd-%d0%bc%d1%8d%d0%b4%d1%8d%d1%8d%d0%bb%d1%8d%d0%bb_page_1

10-%d1%81%d0%b0%d1%80%d1%8b%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d1%8b%d0%bd-%d0%bc%d1%8d%d0%b4%d1%8d%d1%8d%d0%bb%d1%8d%d0%bb_page_2

© 2021 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn