(+976) 7711-0711

Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын Газрын хамт олон Паркийн газарт хийгдэж буй ажил болон төлөвлөлттэй танилцлаа. / Мэдээлэл боловсруулсан: Хөнгөн үйлдвэрийн технологич М.Баярсүрэн/

Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын Газрын Зураг төсөл, газар зохион байгуулалтын
хэлтсийн мэргэжилтнүүд 2016 оны 07 дугаар сарын 22 –ны өдөр Шар хөцийн хоолой дахь
Эмээлт паркийн төслийн талбайд хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа, бүтээн байгуулалттай
танилцан холбогдох инженерүүдтэй санал солилцлоо.
Захиалагчын хяналт тавьж буй Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын Газрын
мэргэжилтнүүд Паркийн инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл (ундны усан хангамж,
технолгийн усан хангамж, үерийн уснаас хамгаалах байгууламж, паркын дотор инженерийн
шугам сүлжээ) –ийн ажлын явцуудтай танилцав.

© 2021 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn