(+976) 7711-0711

Үерийн ус зайлуулах барилга байгууламжийн байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээний төслийн гүйцэтгэлтэй танилцав. /Мэдээлэл боловсруулсан: Ц.Соёл-Эрдэнэ/

Паркийн дарга М. Гончигжав, Ерөнхий инженер Г. Пүрэвдорж, Хөнгөн үйлдвэрийн технологич М. Баярсүрэн нарт 2016 оны 07 дугаар сарын 28-ний өдөр Байгаль орчны үнэлгээний ТОДХАНГАЛ ХХК-ний Захирал Мөнхзаяа  ЭХҮҮТП-ийн үерийн ус зайлуулах барилга байгууламжийн байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээний төслийг танилцуулав. 

© 2021 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn