(+976) 7711-0711

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтын хэрэгжилтын тайлан /Мэдээлэл боловсруулсан: Дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн А.Нямхүү/

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтын биелэлт

© 2021 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn