Титмийн зар

Eng
>

Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт” үндэсний үйлдвэрлэл хөтөлбөр-ийн хүрээнд хөнгөн үйлдвэрийн парк байгуулж, салбарын үйлдвэрүүдийн хамтын ажиллагааг дэмжин, кластерыг бүртгэлжүүлэн бодлогоор дэмжиж ажиллахаар тусгагдан 2016 оны 8-р сарын 25-ны өдөр батлагдлаа.

878464

Сэтгэгдэл бичих