Титмийн зар

Eng
>

 

Сайтад тавих мэдээлэл_Page_1

 

 

 

 

 

2016/04/28нд                                                  2016/05/20 нд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016/04/28 нд                                                 2016/05/20 нд

Одоо барилга угсралтын үеийн түр цахилгаан хангамжийн ажил нь 90% гүйцэтгэлтэй явж байгаа бөгөөд 2016 оны 6 дугаар сарын 20нд дуусахаар байна.

Сэтгэгдэл бичих