Титмийн зар

Eng
>

Тус Парк нь Монгол Улсын “Статистикийн тухай” хуулийн 7-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн “з” заалтын дагуу 2016 оны 4-р сарын 1-ний өдрөөс 2016 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн хооронд улсын хэмжээнд явуулж байгаа “Аж ахуйн нэгжийн тооллого”-д  цахимаар бүртгүүлэн батламжаа авлаа.

12

Сэтгэгдэл бичих