Титмийн зар

Eng
>

АЖЛЫН БАЙР:        Дулааны инженер АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗОРИЛГО: Дулаан хангамж, бүтээн байгуулалтын тооцоо судалгаа, тоног төхөөрөмжийг судлан зөвлөгөө өгөх, тэдгээрийн ажиллагаа, засвар үйлчилгээний ажлыг удирдан явуулах, зөвлөх, тодорхой материал, бүтээгдэхүүн болон үйл ажиллагааны технологийг судлах; ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА: Дулаан сантехникийн мэргэжлээр их, дээд сургууль төгссөн Англи хэлний ярианы болон бичгийн анхан шат болон түүнээс дээш түвшний мэдлэгтэй байх; Зураг төслийн autocad програм дээр ажиллах чадвартай байх; ХАБ-ийн талаар мэдлэгтэй Үнэнч шударга, ажилдаа хариуцлагатай […]

АЖЛЫН БАЙР:        Барилгын инженер АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗОРИЛГО: Барилгын зураг төсөв,  бүтээн байгуулалтын тооцоо судалгаа, тоног төхөөрөмжийг судлан зөвлөгөө өгөх, тэдгээрийн ажиллагаа, засвар үйлчилгээний ажлыг удирдан явуулах, зөвлөх, тодорхой материал, бүтээгдэхүүн болон үйл ажиллааны технологийг судлах; ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА: Барилгын инженер мэргэжлээр их, дээд сургууль төгссөн Англи хэлний ярианы болон бичгийн анхан шат болон түүнээс дээш түвшний мэдлэгтэй байх; Зураг төслийн autocad програм дээр ажиллах чадвартай байх; ХАБ-ийн талаар мэдлэгтэй Үнэнч шударга, ажилдаа […]

АЖЛЫН БАЙР:        Цахилгааны инженер АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗОРИЛГО: Цахилгаан хангамж, бүтээн байгуулалтын тооцоо судалгаа, тоног төхөөрөмжийг судлан зөвлөгөө өгөх, тэдгээрийн ажиллагаа, засвар үйлчилгээний ажлыг удирдан явуулах, зөвлөх, тодорхой материал, бүтээгдэхүүн болон үйл ажиллааны технологийг судлах; ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА: Цахилгааны инженер мэргэжлээр их, дээд сургууль төгссөн Англи хэлний ярианы болон бичгийн анхан шат болон түүнээс дээш түвшний мэдлэгтэй байх; Зураг төслийн autocad програм дээр ажиллах чадвартай байх; ХАБ-ийн талаар мэдлэгтэй Үнэнч шударга, ажилдаа хариуцлагатай […]

 “ЭМЭЭЛТИЙН ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАРT ЗАРЛАЖ БУЙ ДУЛААНЫ ИНЖЕНЕР АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАНД УРЬЖ БАЙНА. АЖЛЫН БАЙР:        Дулааны инженер АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗОРИЛГО: Дулаан хангамж, бүтээн байгуулалтын тооцоо судалгаа, тоног төхөөрөмжийг судлан зөвлөгөө өгөх, тэдгээрийн ажиллагаа, засвар үйлчилгээний ажлыг удирдан явуулах, зөвлөх, тодорхой материал, бүтээгдэхүүн болон үйл ажиллагааны технологийг судлах; ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА: Дулаан сантехникийн мэргэжлээр их, дээд сургууль төгссөн Англи хэлний ярианы болон бичгийн анхан шат […]

АЖЛЫН БАЙР:        Барилгын инженер   АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗОРИЛГО: Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн паркын барилга байгууламжийн зураг төсөл,тооцооллыг барилгын норм дүрэм,стандартын дагуу гаргах, угсралтын ажлыг удирдан зохион байгуулах,техникийн нөхцлийн шаардлагыг хангах,хяналт тавих.   ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА: Барилгын инженер мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх; Мэргэжлээрээ  ажилласан туршлагатай байх; Англи хэлний ярианы болон бичгийн анхан шат болон түүнээс дээш түвшний мэдлэгтэй байх; Зураг төслийн autocad програм дээр ажиллах чадвартай байх; Барилгын зураг […]

АЖЛЫН БАЙР:        Архивын эрхлэгч, нярав   АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗОРИЛГО: Байгууллагын архивын үйл ажиллагааг зааврын дагуу хөтлөн явуулах, хэрэгжилтийг хангуулах, байгууллагын өдөр тутмын ажлыг шуурхай зохион байгуулах,   ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА: Магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуулийг түүх судлаач, монгол хэл, уран зохиолын багш, санхүү мэргэжлээр бакалавр буюу түүнээс дээш зэрэглэлээр төгссөн байх; Мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх; Гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй байх; Гэрээний төсөл боловсруулах, хяналт тавих; Албан бичиг хөтлөх чадварыг […]

АЖЛЫН БАЙР:  Дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн   АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗОРИЛГО: Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилт, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ  үнэлгээ  хийх, байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн, үр нөлөөг дээшлүүлэх, тайлан, мэдээг боловсруулан хүргүүлэх; ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА: Төрийн захиргааны удирдлага, эрх зүйч, нягтлан бодох бүртгэл, санхүү, эдийн засагч, инженер мэргэжлээр бакалавр буюу түүнээс дээш зэрэглэлээр төгссөн байх; Мэргэжлээрээ 2жил болон түүнээс дээш ажилласан туршлагатай байх; Хяналт-шинжилгээ, […]

АЖЛЫН БАЙР:   Дулааны инженер   АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗОРИЛГО: Дулаан хангамж, бүтээн байгуулалтын тооцоо судалгаа, тоног төхөөрөмжийг судлан зөвлөгөө өгөх, тэдгээрийн ажиллагаа, засвар үйлчилгээний ажлыг удирдан явуулах, зөвлөх, тодорхой материал, бүтээгдэхүүн болон үйл ажиллагааны технологийг судлах;   ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА: Дулааны инженер мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх; Дулааны тоноглолыг угсрах, тохируулах, турших болон засвар үйлчилгээ хийх өндөр мэдлэг, чадвартай байх; Үйлдвэрийн дулаан хангамжийн тооцоо судалгаа хийх болон зураг схем гаргах чадвартай байх; […]

АЖЛЫН БАЙР:        Холбоо дохиоллын инженер   АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗОРИЛГО: Холбоо дохиоллын бүтээн байгуулалтын тооцоо судалгаа, тоног төхөөрөмжийг судлан зөвлөгөө өгөх, тэдгээрийн ажиллагаа, засвар үйлчилгээний ажлыг удирдан явуулах зөвлөх, тодорхой материал бүтээгдэхүүн болон үйл ажиллагааны технологийг судлах.   ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА: Холбоо мэдээлэл, автоматикын мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх; Мэргэжлээрээ 2-оос доош ажилласан туршлагатай байх; Гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй; Зураг төслийн autocad програм дээр болон бусад мэргэжлийн программ дээр ажиллах чадвартай; […]

АЖЛЫН БАЙР:  Төсвийн мэргэжилтэн   АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗОРИЛГО: Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк ундны болон ахуйн усан хангамж, бохир ус цэвэрлэх байгууламж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, дулаан хангамжийн шугам сүлжээний барилга байгууламжийн угсралтын явцад хяналт тавьж, дүгнэлт гаргах;   ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА: Инженер мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх; Мэргэжлээрээ 3жил болон түүнээс дээш ажилласан туршлагатай байх; Англи хэлний ярианы болон бичгийн анхан шат болон түүнээс дээш түвшний мэдлэгтэй байх; […]