Титмийн зар

Eng
>

“Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк” орон нутгийн өмчит төсөвт үйлдвэрийн газрын Дулааны цахилгаан станцын инженерийн сул орон тоог нөхөх нээлттэй сонгон шалгаруулалт нь 2016 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрөөс эхлэн нээлттэй зарлагдаж, нийт 24 ажил горилогч материал ирүүлснээс Одхүү овогтой Нямбаяр сонгон шалгаруултанд тэнцэж 2016 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн Даргын зөвлөлийн хурлаар дэмжигдэн Дулаан цахилгаан станцын инженерийн албан тушаалд томилогдохоор шийдвэр гарлаа. Нээлттэй сонгон шалгаруулалтанд хамтран ажилласан Нийслэлийн […]

“ЭМЭЭЛТИЙН ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЯРИЛЦЛАГА ХИЙХ ХУВААРЬ   Нэг. Зарлагдсан сул орон тоонд бүртгүүлсэн бичиг баримтын сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн ажил горилогчдын нэрс Дотоод хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэрэгжилтэн: Банзрагч Пүрэвдагва Шүгдэржав Батсүх Хөнгөн үйлдвэрийн технологич инженер: Лүүрэв Өнөрбат Усан хангамж , ариутгах татуургын инженер: Чулуунбаатар Батхишиг Норовням Долгорсүрэн Ганбат Ганбаяр Алтангэрэл Батсайхан Дулааны цахилгаан […]

ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР АЖЛЫН БАЙРАНД ЗАРЛАСАН АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ   ЯВУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН