Титмийн зар

Eng
>

   

“ЭМЭЭЛТИЙН ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЯРИЛЦЛАГА ХИЙХ ХУВААРЬ   Нэг. Зарлагдсан сул орон тоонд бүртгүүлсэн бичиг баримтын сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн ажил горилогчдын нэрс Дотоод хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэрэгжилтэн: Банзрагч Пүрэвдагва Шүгдэржав Батсүх Хөнгөн үйлдвэрийн технологич инженер: Лүүрэв Өнөрбат Усан хангамж , ариутгах татуургын инженер: Чулуунбаатар Батхишиг Норовням Долгорсүрэн Ганбат Ганбаяр Алтангэрэл Батсайхан Дулааны цахилгаан […]

1. 2014-01 Байгууллагын удирдлагын баг байгуулах тухай

2015 оны худалдан авах ажиллагаа татах

ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР АЖЛЫН БАЙРАНД ЗАРЛАСАН АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ   ЯВУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН