Титмийн зар

Eng

1-р сарын мэдээ 2-р сарын мэдээ 3-р сарын мэдээ 4-р сарын мэдээ 5-р сарын мэдээ 6-р сарын мэдээ 7-р сарын мэдээ 8-р сарын мэдээ 9-р сарын мэдээ 10-р сарын мэдээ 11-р сарын мэдээ 12-р сарын мэдээ  

Санхүүгийн тайлан 2017

Санхүүгийн тайлан 2016

“Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк” орон нутгийн өмчит төсөвт үйлдвэрийн газрын Дулааны цахилгаан станцын инженерийн сул орон тоог нөхөх нээлттэй сонгон шалгаруулалт нь 2016 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрөөс эхлэн нээлттэй зарлагдаж, нийт 24 ажил горилогч материал ирүүлснээс Одхүү овогтой Нямбаяр сонгон шалгаруултанд тэнцэж 2016 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн Даргын зөвлөлийн хурлаар дэмжигдэн Дулаан цахилгаан станцын инженерийн албан тушаалд томилогдохоор шийдвэр гарлаа. Нээлттэй сонгон шалгаруулалтанд хамтран ажилласан Нийслэлийн […]

2016 оны 2 улиралын санхүүгийн тайлан

1 улирлын тайлан 2016

   

“ЭМЭЭЛТИЙН ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЯРИЛЦЛАГА ХИЙХ ХУВААРЬ   Нэг. Зарлагдсан сул орон тоонд бүртгүүлсэн бичиг баримтын сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн ажил горилогчдын нэрс Дотоод хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэрэгжилтэн: Банзрагч Пүрэвдагва Шүгдэржав Батсүх Хөнгөн үйлдвэрийн технологич инженер: Лүүрэв Өнөрбат Усан хангамж , ариутгах татуургын инженер: Чулуунбаатар Батхишиг Норовням Долгорсүрэн Ганбат Ганбаяр Алтангэрэл Батсайхан Дулааны цахилгаан […]

1. 2014-01 Байгууллагын удирдлагын баг байгуулах тухай