(+976) 7711-0711

Тайлан төлөвлөгөө

БАЙГУУЛЛАГЫН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

БАЙГУУЛЛАГЫН 2021 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ

2021 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Байгууллагын ёс зүй сахилга хариуцлагын төлөвлөгөө 2021 он

Өргөдөл гомдлын төлөвлөгөө

Байгууллагын 1 улирлын гүйцэтгэлийн тайлан

 

© 2021 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn