(+976) 7711-0711

Байгууллагад мөрдөгдөж буй дүрэм, журмууд 2022

Байгууллагын дүрэм


Дотоод хяналт, шалгалтын байнгын ажлын хэсгийн ажиллах журам

Байгууллагын архивын дүрэм

Архивын цахим баримтын хадгалалт хамгаалалт аюулгүй байдал, ашиглалтын журам

Албан хаагчдын ажил дүгнэх, ур чадварын нэмэгдэл олгох журам

Барилгын орчны тохижилт

Арьс шир, ноос ноолуурын боловсруулах үйлдвэрийн усны үнэ, тариф

Баримт нягтлан шалгах комиссын ажиллах журам

Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажиллах журам

Үндсэн цалин тогтоох журам

Хөнгөн үйлдвэрийн усны хэрэглээний норм, дүрэм

Цаг ашиглалтын журам

Цахим албан хэрэг хөтлөлтийн журам

Архивын баримт ашиглуулах журам

Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл

Сар бүрийн шилдэг ажилтан шалгаруулах журам

© 2022 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn