(+976) 7010-0711

Газрын даргын тушаал 2018

ЭХҮҮТП ОНӨТҮГ-ЫН  ДАРГЫН 2018 ОНЫ “А” ТУШААЛ

 1. 1.Ажлын хэсэг байгуулах тухай
 2. 2.Ажлын хэсэг байгуулах тухай
 3. 3.Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
 4. 4.Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай
 5. 5.Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
 6. 6.Албан хаагчдын ажил дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийг шинэчлэн батлах тухай
 7. 7.Ажлын хэсэг байгуулах тухай
 8. 8.Ажлын хэсэг байгуулах тухай
 9. 9.Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
 10. 10.Байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
 11. 11.Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай
 12. 12.Ажлын цаг ашиглалтад хяналт тавих журам батлах тухай
 13. 13.Нийгмийн асуудал шийдвэрлэж, нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох тухай
 14. 14. Нийгмийн асуудал шийдвэрлэж, нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох тухай
 15. 15. Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
 16. 16. Ур чавдарын нэмэгдэл олгох тухай
 17. 17. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
 18. 18. Сургалтанд хамруулах тухай
 19. 19. Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
 20. 20. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
 21. 21. Тэтгэмж олгох тухай
 22. 22. Орон тооны бус зөвлөх томилох тухай
 23. 23. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
 24. 25. Хөрөнгө актлах тухай
 25. 26. Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
 26. 27. Ээлжийн амралын хуваарь шинэчлэн батлах тухай
 27. 28. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
 28. 29. Тэтгэмж олгох тухай
 29. 30. Э.Золбоод тэтгэмж олгох тухай
 30. 31. Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

 

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn