(+976) 7010-0711

Газрын даргын тушаал 2014

 1. ЭХҮҮТП ОНӨТҮГ-ЫН  ДАРГЫН 2014 ОНЫ “А” ТУШААЛ
 2. 1.  2014-01 Байгууллагын удирдлагын баг байгуулах тухай
 3. 2.  2014-02 Журам батлах тухай
 4. 3.  2014-03 Байгууллагын ажилд машин ашиглах тухай4.  2014-04 Хамтран ажиллах тухай5.  2014-05 Хөрөнгө гаргах тухай6.  2014-06 Үндсэн хөрөнгө худалдаж авах тухай7.  2014-07 Үндсэн хөрөнгө худалдаж авах тухай

  8.  2014-08 Илүү цагийн хөлс олгох тухай

  9.  2014-09 Ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авах комисс томилох тухай

  10. 2014-10 Хамтран ажиллах тухай

  11. 2014-11 Хамтран ажиллах тухай

  12. 2014-12 Шинэ бүтээн байгуулалт уулзалт зохион байгуулах тухай

  13. 2014-13 Журам батлах тухай

  14. 2014-14 Үндсэн хөрөнгөнд бүртгэх тухай

  15. 2014-15 Илүү цагийн хөлс,ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай.

  16. 2014-16 Тэтгэмж олгох тухай

  17. 2014-17 Томилолтоор ажиллуулах тухай

  18. 2014-18 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг байгуулах тухай

  19. 2014-19 Эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай

  20. 2014-20 Комисс томилох тухай

  21. 2014-21 Илүү цагийн хөлс,ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

  22. 2014-22 Дотоод хяналт шалгалтын байнгын ажлын хэсэг байгуулах тухай

  23. 2014-23 Үндсэн хөрөнгө худалдаж авах тухай

  24. 2014-24 Ёс зүйн хороо байгуулах тухай

  25. 2014-25 Журам батлах тухай

  ЭХҮҮТП ОНӨТҮГ-ЫН  ДАРГЫН 2014 ОНЫ “Б” ТУШААЛ

  1.  2014-01 Ажилд томилох тухай

  2.  2014-02 Ажилд томилох тухай

  3.  2014-03 Ажилд томилох тухай

  4.  2014-04 Ажилд томилох тухай

  5.  2014-05 Ажилд томилох тухай

  6.  2014-06 Ажилд томилох тухай

  7.  2014-07 Ажилд томилох тухай

  8.  2014-08 Ажилд томилох тухай

  9.  2014-09 Ажилд томилох тухай

  10. 2014-10 Ажилд томилох тухай

  11.  2014-11 Ажилд томилох тухай

  12. 2014-12 Ажилд томилох тухай

  13. 2014-13 Ажилд томилох тухай

  14. 2014-14 Ажилд томилох тухай

   

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn