(+976) 7010-0711

Төсвийн мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 1 дүгээр сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2 дугаар сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 3 дугаар сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 4 дүгээр сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 5 дугаар сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 6 дугаар сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 7 дугаар сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 8 дугаар сарын мэдээ

төсөв 9-р сар

төсөв 10-р сар

төсөв 10-р сар 1

төсөв 11-р сар

төсөв 11-р сар 1

2019 оны төсвийн мэдээ

 1. 1 дүгээр сар
 2. 2-1 дугаар сар   2-2 дугаар сар
 3. 3-1 дүгээр сар   3-2 дугаар сар
 4. 4-1 дугаар сар   4-2 дугаар сар
 5. 5-1 дугаар сар   5-2 дугаар сар
 6. 6-1 дугаар сар   6-2 дугаар сар
 7. 7-1 дугаар сар   7-2 дугаар сар
 8. 8-1 дугаар сар   8-2 дугаар сар
 9. 9-1 дүгээр сар    9-2дүгээр сар
 10. 10-1дүгээр сар   10-2дүгээр сар
 11. 11-1 дугаар сар  11-дүгээр сар
 12. 12-1 дугаар сар  12-2 дугаар сар

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn