(+976) 7010-0711

Санхүү тайлан

Санхүүгийн 3-р Улирлын тайлан

сан1

сан2

сан3

сан4

сан5

сан6

сан7

сан8

сан9

сан10

сан11

сан12

сан13

сан14

сан15

сан16

сан17

сан18

сан19

сан20

сан21

сан22

Санхүүгийн 2-р Улирлын тайлан

Санхүүгийн 1-р Улирлын тайлан

 1. сан 1
 2. сан 2
 3. сан 3
 4. сан 4
 5. сан 5
 6. сан 6
 7. сан 7
 8. сан 8
 9. сан 9
 10. сан 10
 11. сан 11
 12. сан 12
 13. сан 13
 14. сан 14
 15. сан 15
 16. сан 16
 17. сан 17
 18. сан 18
 19. сан 19
 20. сан 20
 21. сан 21

2019 оны санхүүгийн тайлан

 1. 2019 оны эхний хагас жилийн тайлан
 2. 2019 оны 1-р улирлын тайлан
 3. 2019 оны жилийн эцсийн тайлан 1
 4. 2019 оны жилийн эцсийн тайлан 2

2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

 1. 1. 1-р улирлын тайлан
 2. 2. 2-р улирлын тайлан
 3. 3. 3-р улирлын тайлан

2017 оны Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

 1. 1. 2017 оны Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
 2. 2. 2017 оны Аудит

2017 оны санхүүгийн тайлан

Санхүүгийн тайлан 2017

2016 Оны санхүүгийн тайлан

Санхүүгийн тайлан 2016

2016 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2016 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан /Мэдээлэл боловсруулсан: Нягтлан бодогч Г.Батням/

2016 оны 2 улиралын санхүүгийн тайлан

2016 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлан /Мэдээлэл боловсруулсан: Нягтлан бодогч Г.Батням/

1 улирлын тайлан 2016

2015 оны 4-р улирлын тайлан

1 001

1 002

1 003

1 004

1 005

1 006

1 007

1 008

1 009

1 010

1 011

1 012

1 013

1 014

1 015

 

2015 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

1 001 1 002

2015 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

1 0011 003

2015 ОНЫ 1-УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

12

2014 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2 001
1 001

 

 

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn