(+976) 7010-0711

Албан хаагчдын сургалтад хамрагдсан мэдээлэл

ЭМЭЭЛТ ЭКО АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ПАРК НӨААТҮГ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЛБА

 

АЖИЛТНУУДЫГ СУРГАЛТАД ХАМРУУЛСАН ТАЙЛАН

2022.12.05

 

 

 

Сургалтын нэр

 

Огноо

Хамрагдсан ажилтны тоо
 

1

Арьс ширний сургалт, судалгаа инновацийн “LEATHUB” төвийн тоног төхөөрөмжийн танилцуулга сургалт  

2022.03.03

 

2

 

2

 “Дэлхийн банкны хөнгөлөлтэй зээлийн эх үүсвэрээр Монгол улсад хэрэгжиж буй төслүүдийн үйл ажиллагааг байгаль орчин, нийгмийн талаарх стандартын хүрээ баримт бичгийн зорилго, хэрэгжилт, тулгарч буй  асуудал” сэдэвт семинар  

 

2022.05.18

 

 

3

 

3

“Аж үйлдвэрийн паркийн үнэлгээ ба дэд бүтцийн шаардлага уулзалт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн стратеги” сэдэвт сургалт  

2022.05.18

 

 

3

 

4

Дэлхийн банкнаас зохион байгуулсан “Дэлхийн банкны  төслийн үе шат, Худалдан авах үйл ажиллагаа, Худалдан авах үйл ажиллагааны  аргачлал, зарчмууд” сэдэвт сургалт  

2022.05.19

 

2

5 Нийслэлийн худалдан авах үйл ажиллагааны сургалт 2022.07.18-07.21 10
 

6

Нийслэлийн иргэдийн хэрэглээний боловсролын төвөөс зохион байгуулсан “Харилцаа хандлага ба эрүүл мэнд” сургалт  

2022.08.02

 

10

 

7

Дэлхийн банкнаас зохион байгуулсан  Байгаль орчин, Нийгмийн талаарх стандартын хүрээ баримт бичгийн зорилго, хэрэгжилт, тулгарч буй асуудал зэрэг сэдвээр ярилцах семинар  

2022.08.30

 

1

 

8

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын Худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүн, сургалт, уулзалт.  

2022.09.05

 

5

 

9

НЗДТГ-ын Хүний нөөцийн хөгжлийн төвөөс зохион байгуулсан “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам” сэдэвт сургалт  

2022.09.13

 

2

10 Жендэр ба хүний эрх сэдэвт сургалт 2022.10.19 1

 

 

11

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүний нөөцийн хөгжлийн төвөөс зохион байгуулдаг төлөвлөгөөт сургалтын нэг болох “Mанлайлал ба Mанлайлах ур чадвар” удирдах түвшний албан хаагчдад зориулсан сургалт  

2022.10.25

 

2

 

12

Монголын Арьс ширний үйлдвэрлэлийн холбоо, НҮБ-ийн Юнидогоос зохион байгуулсан “Арьс ширний үйлдвэрлэлийн ирээдүй ТотF ба LWG мэдлэг олгох” сэдэвт онлайн сургалт  

2022.10.28,

2022.11.03,

09, 16, 23

 

3

 

13

“Эерэг бодол-Эерэг үр дүн” сэдэвт сургалтыг “Эрүүл мэндээрээ гоёцгооё” ТББ-ын тэргүүн Ахлах сургагч багш, Залуу гэр бүлийн коүч Ж.Оюунгэрэлтэй хамтран зохион байгуулсан сургалт  

 

2022.10.20

 

 

12

 

14

 “Олон улсын Эсгий урлаачдын холбоо” болон холбооны тэргүүн О.Долгормаа багштай хамтран “Гар аргаар эсгий урлал хэрхэн хийх вэ?”сургалт, дадлагын ажил  

 

2022.11.22

 

 

9

 

15

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 3 дугаар сарын 18-ний өдрийн 96 дугаар  тогтоолоор батлагдсан “Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр-III”-ийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлийг үндэслэн суут Богд Эзэн Чингис хааны мэндэлсэн “МОНГОЛ БАХАРХАЛ”-ын өдөрт зориулан үндэсний Монгол бичгийн сургалт  

 

2022.11.23

 

 

10

 

16

НЗДТГ-аас Удирдлагын академийн Төрийн албаны сургуультай хамтран зохион байгуулсан “Төрийн байгууллагын харилцааны маркетинг” сэдэвт богино хугацааны 16 цагийн цахим, танхим хосолсон сургалт  

2022.11.21,25

2022.11.11,18-

 

2

 

17

НЗДТГ-ын Хүний нөөцийн хөгжлийн төвөөс зохион байгуулсан “Бизнес процессын дахин загварчлал” сургалт  

2022.11.29

 

2

 

18

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын хүний нөөцийн ажилтнуудын “НR-2022” чуулга, уулзалт  

2022.11.29

 

1

Нийт 18 удаагийн сургалтад давхардсан тоогоор 78 ажилтан хамрагдсан.

 

 

 

 

 

 

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn