(+976) 7010-0711

Ажлын байрны тодорхойлолт

 1. Дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт
 2. Үйлдвэрлэл, технологийн албаны даргын албан тушаалын тодорхойлолт
 3. Инженер техникийн албаны даргын албан тушаалын тодорхойлолт
 4. Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн албаны даргын албан тушаалын тодорхойлолт
 5. Хүний нөөцийн албаны даргын албан тушаалын тодорхойлолт
 6. Маркетингийн албаны даргын албан тушаалын тодорхойлолт
 7. Үйлдвэрлэл, технологи хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт
 8. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан ажилтны албан тушаалын тодорхойлолт
 9. Инженерийн албан тушаалын тодорхойлолт
 10. Туслах ажилтны албан тушаалын тодорхойлолт
 11. Нягтлан бодогчийн албан тушаалын тодорхойлолт
 12. Хөрөнгө оруулалт, хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт
 13. Нярав, дотоод ажил хариуцсан ажилтны албан тушаалын тодорхойлолт
 14. Хуулийн мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт
 15. Бичиг хэрэг, архив хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт
 16. Мэдээлэл технологи, цахим хариуцсан мэргэжилтнийн албан тушаалын тодорхойлолт
 17. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn